Dostosuj:

Dnia 3 grudnia b.r. odbyło się spotkanie z okazji Barbórki . Dla naszych emerytowanych górników przygotowano słodki poczęstunek. Przy kawie panowie chętnie opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych, zarówno tych powiązanych z trudem pracy, jaki i tych wesołych, biesiadnych. Wspominali o różnych tradycjach związanych górnictwem.