Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1 | 2 | 3 | 4

sobota 20 kwiecień 2024
Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudni na umowę o pracę  od lutego 2023r. na  stanowisko KIEROWCY.

Wymagania:

  1. Prawo jazdy kategorii B,
  2. Mile widziane testy psychotechniczne

    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku kierowca
  1. Prowadzenie pojazdu samochodowego zgodnie z ogólnymi przepisami ruchu drogowego oraz obsługi pojazdu.
  2. Przewóz mieszkańców DPS oraz pracowników zgodnie z potrzebami.
  3. Prowadzenie na bieżąco kart drogowych a po zakończeniu pracy przekazywanie ich bezpośredniemu przełożonemu.
  4. Dokonywanie zakupów materiałowych na podstawie uprzednio otrzymanych zamówień.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.