Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

1 | 2 | 3 | 4

niedziela 28 maj 2023
Dostosuj:

Wystawa Pana Wiesława Mazura na Zamku Piastowskim

Dnia 25 maja 2021 roku na Zamku Piastowskim odbył się finisaż malarstwa sztalugowego Wiesława Mazura (1938 – 2006). Autor obrazów pochodził z Nadwórnej (obecnie Ukraina). Przez całą karierę artystyczną uprawiał malarstwo sztalugowe i rzeźbę. Propagował sztukę artystyczną wśród młodzieży. Był założycielem wielu klubów plastycznych.
Syn malarza Pan Mariusz Mazur w rozmowie z Dyrektor naszego Domu Małgorzatą Krawczyńską zaznaczył, że wolą ojca było prezentowanie prac szerszemu gronu odbiorców. Według Pana Mariusza Mazura dom dla osób starszych, w kontekście prezentowanych dzieł o tematyce senioralnej, byłby najlepszym miejscem do stałej prezentacji ostatniej kolekcji prac ojca. Pan Mariusz Mazur zadeklarował przekazanie obrazów do Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, co przyjmujemy z dużą aprobatą.

Dostosuj:

Dostosuj:

ODWIEDZINY

Serdecznie zapraszamy rodziny i przyjaciół do odwiedzania swoich bliskich mieszkających w naszym Domu. Odwiedziny prosimy wcześniej umówić telefonicznie z pracownikiem socjalnym dostępnym od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 pod numerem tel. 32 415 31 36 w. 307, 316. Odwiedziny odbywają się w bezpiecznych warunkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.                                                                                          

Zapraszamy serdecznie 😊

Dostosuj:

Modernizacja dźwigu osobowego
w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje o zakończeniu modernizacji jednego z trzech dźwigów osobowych działających w obiektach placówki.
Modernizacja urządzenia polegała na całkowitej wymianie sterowania wraz z instalacją elektryczną. Po modernizacji sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą falownika, co zdecydowanie poprawiło komfort jazdy oraz wpłynęło na zmniejszenie zużycia prądu. Wymieniono również całkowicie drzwi kabinowe wraz z napędem. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców DPS jest doświetlenie wejść do windy, które włącza się automatycznie po zatrzymaniu dźwigu na poszczególnych piętrach. Nowe kasety wezwań są duże, czytelne, podświetlane, informujące dźwiękiem o przystanku, natomiast przyciski wezwań opisane są w języku Braille'a. Po modernizacji dźwig ma uruchomioną awaryjną łączność GSM bezpośrednio z serwisem. Dźwig osobowy po modernizacji jest sprawdzony i dopuszczony do użytku przez Urząd Dozory Technicznego w Gliwicach. Wszystkie prace zostały wykonane przez firmę LIFTBUD z Katowic, koszt inwestycji wyniósł 53 259 zł brutto.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu uprzejmie informuje, iż dysponujemy wolnymi miejscami damskim oraz męskimi. Jesteśmy placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Dom gwarantuje wysoki standard pobytu, zapewniamy całodobową opiekę, wykwalifikowaną kadrę oraz dobre warunki lokalowe, pokoje dla mieszkańców są jednoosobowe i dwuosobowe. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu od 1 marca 2021 roku wynosi 4 109,00 zł. Decyzję administracyjną o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania osoby kierowanej, natomiast decyzję o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pracowników naszego Domu pod nr tel. 32 415 31 36 wew. 307, 322.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE POMAGA, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8. , realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, projekt jest wsparciem Samorządu Województwa Śląskiego w walce z COVID-19, dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej tj.: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Dostosuj:

Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia,
spokoju i pogody w sercu oraz miłego świętowania w gronie najbliższych

życzą

Dyrektor, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

Dostosuj:

W ramach współpracy międzypokoleniowej, pomimo wiadomych ograniczeń – Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu nie zapomniał o naszych seniorach. Uczniowie postanowili sprawić przyjemność naszym mieszkańcom i przygotowali własnoręcznie wykonane kartki świąteczne wraz z życzeniami. Ten miły gest został niezmiernie ciepło przyjęty przez mieszkańców Domu. Dziękujemy serdecznie za wszystkie życzenia, pamięć i wyrazy sympatii.

Dostosuj:

Realizując obowiązkowe działania informacyjne i promocyjne wynikające z zał. Nr 7 do Regulaminu Projektu „Śląskie KADRY DPS vs .COVID-19” Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  informuje, że współrealizuje projekt pt.: ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dostosuj:

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu informuje, iż posiada wolne miejsca i na bieżąco przyjmuje osoby wymagające całodobowej opieki. Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania.

Przed przyjęciem do DPS konieczne jest wykonanie testu na obecność COVID-19 – test jest bezpłatny, zleca go Sanepid.  Po przyjęciu do placówki nowy mieszkaniec odbywa 10-dniową kwarantannę.

Dostosuj:

W dniu 20 stycznia 2021 roku Mieszkańcy naszego Domu zostali obdarowani po raz kolejny przez Wiernych Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu noworocznymi paczkami i podarunkami. Pragniemy podziękować za ten miły gest oraz coroczną pamięć, życzliwość  i wsparcie.
Dziękujemy, że Wasze serca są dla nas zawsze otwarte.

Dostosuj:

Wychodząc na przeciw prośbom Rodzin naszych Mieszkańców uruchomiony został dodatkowy numer telefonu komórkowego, pod którym można uzyskać informacje na temat chorych przebywających w szpitalu oraz w DPS.
Telefon: 662 718 645

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.