Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

poniedziałek 17 czerwiec 2024
Dostosuj:

W Domu Pomocy Społecznej zatrudniamy wykwalifikowany personel pielęgniarski, który pełni całodobową opiekę medyczna i zabezpiecza mieszkańców od strony medycznej. Do obowiązków dyżurującej pielęgniarki należy:

  • wykonywanie w należyty sposób i we właściwym czasie zleceń lekarskich oraz potwierdzenie ich wykonania w przeznaczonej do tego dokumentacji
  • wykonywanie zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego,
  • przygotowanie mieszkańca do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
  • pobieranie materiału do badania analitycznego,
  • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańca( stan somatyczny i psychiczny),
  • pomiar  temperatury ciała, tętna, ciśnienia,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
  • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DPS, celem adaptacji do nowych warunków życia, .zapoznanie z topografią Domu.

Każdy z mieszkańców zdeklarowany jest do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wybranej przychodni na terenie miasta Raciborza. Mieszkańcy dowożeni są na wizyty lekarskie do poradni przez nasz personel, natomiast w przypadku mieszkańców leżących odbywają się wizyty domowe. Realizujemy wszystkie skierowania do lekarzy specjalistów w przychodniach specjalistycznych zarówno na terenie Raciborza i jak w innych miastach. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia mieszkańca dyżurująca pielęgniarka zasięga porady u lekarza opieki nocnej i świątecznej lub wzywa pogotowie ratunkowe.

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz
centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/ fax: 32 415 20 01
e-mail: sekretariat@zlota-jesien-dps.pl

Kierownictwo

Dyrektor DPS ” Złota Jesień”
mgr Małgorzata Krawczyńska
tel. 32 415 20 01

Strony obsługiwane są przez sekretariat w dni robocze w godzinach od 7.00 – 15.00.